׳ž׳œ׳•׳Ÿ ׳ž׳¦׳₪׳” ׳”׳™׳ž׳™׳
English

תוכנית חודשיתהרצאות, מפגשים, כיתות אומן, סדנאות ושיעורי סטודיו מגוונים, הפכו לחלק בלתי נפרד מהחוויה של מצפה הימים. מידי יום מתקיימות מגוון פעילויות במרחבי הטבע הפתוח, בבריכה, בגלריה ובאולמות המלון. בערבים, ובהתאם לתוכנית פעילות המוקדשת מידי חודש לנושא אחר, מוזמנים האורחים למגוון הרצאות מרתקות, מופעים מוסיקליים ומפגשים בלתי אמצעיים עם סופרים, עיתונאים, יוצרים ואנשי רוח. טיולי ג'יפים (בתשלום) וסיורים מודרכים בסביבה הקרובה, מתקיימים מעת לעת ופרטים לגביהם ניתן לקבל בכל עת בעמדת הקבלה. התוכנית כפופה לשינויים.