׳ž׳œ׳•׳Ÿ ׳ž׳¦׳₪׳” ׳”׳™׳ž׳™׳
English

משק חי ומחלבה


צלצול פעמונים חרישי מצטרף לקולות הזמזום והציוץ שבאחו. העדר מלכך בנחת את העשב הטרי, מוקף מרחבים ירוקים. בעוד רגע יחלו העזים, הכבשים והפרות לצעוד בשבילים הפתלתלים בדרכן הביתה. חלבן הטרי יוגש לצד הקפה בארוחת הבוקר, ישמש את המחלבה לייצור מוצרי החלב השונים וימלא את כל הטועם אותם בתחושה של בריאות ורוגע.

שחר עולה על מצפה הימים. החלב הטרי נחלב מהפרות, הכבשים והעיזים הרועות חופשי בשדות רחבי הידיים. חלב, שמנת, יוגורט וכ-26 סוגים של גבינות בוטיק אורגניות ומוצרי חלב עבודת יד יוגשו בארוחות, ישמשו כבסיס לתבשילים ויזכירו ניחוחות של ארץ אחרת.